top of page

Dokter LI

spelregels

Dr. Wenliang probeerde ons te waarschuwen voor het gevaar van een nieuw virus. Helaas overleed hij zelf aan COVID-19 voordat de wereld zich realiseerde dat hij alarm sloeg voor een aankomende pandemie. COVID-19 verspreidt zich nu in een dreigend tempo over de wereld. Alleen een goede voorbereiding kan uw land helpen de curve af te vlakken en een groot dodental te voorkomen. Om de crisis het hoofd te bieden heeft u voldoende ziekenhuiscapaciteit, doeltreffend leiderschap en social distancing nodig. Dit spel is een erewedstrijd om de voordelen van uw land vernuftigd in te zetten om de verzwarende omstandigheden het hoofd te bieden en als eerste land voorbereid te zijn op de naderende pandemie.

Start of the game

- Voor basisversie

      - Verwijder de 'Ik dacht het niet kaart'

      - Indien +3 spelers: verwijder 1 'nieuwe golf' en 1 'hamsterkaart'

- Voor dynamische versie (langere speelduur):

     - Voeg de 'ik dacht het niet kaart toe aan de actiekaarten

Twee stapels worden apart geschud en op tafel geplaatst toegankelijk voor alle spelers: 

Stapel 1: Categoriekaarten (ziekenhuiscapaciteit, doeltreffend leiderschap en social distancing + 6 jokers)

Stapel 2: Actiekaarten (alle andere kaarten)

afleg stapel.png

Iedere speler begint met 4 categoriekaarten in zijn hand.  De speler met een geboortedatum die het dichtst bij 17 november ligt (toen het eerste geval van Corona ontdekt was) mag beginnen.

Doel van het spel

Objective of the game

De laatste ronde van het spel wordt gespeeld wanneer 1 speler alle drie de categorieën heeft afgelegd. Alle andere spelers mogen dan nog 1 beurt spelen.

 

Een speler kan een categorie afleggen wanneer hij minimaal 3 unieke kaarten van 1 specifieke categorie heeft die de speler in 1 beurt kan neerleggen. Dit kan een categorie van 3 of 4 unieke kaarten zijn. De ontbrekende unieke kaart in een categorie van 3 kan later in het spel niet meer worden aangevuld.

 

Na de laatste ronde wordt gespeeld worden de punten geteld:

* 1 punt voor elke afgelegde categorie van 3 kaarten,

* 2 punten voor elke afgelegde categorie van 4 kaarten

* 1 bonuspunt voor de speler die als eerste alle drie de categorieën heeft afgelegd.

 

De speler met de hoogste score wint. Als er gelijkspel is, wint de speler die als eerste is geëindigd.

Punten telling nederlands.png

Hoe verloopt een ronde

how to play a turn

1. De speler neemt de bovenste kaart van de categoriestapel of de bovenste kaart van de categorie-aflegstapel en neemt deze in zijn/haar hand zonder de anderen de kaart te tonen.

 

2. De speler neemt vervolgens de bovenste kaart van de actiekaartenstapel en legt deze open op de aflegstapel, zichtbaar voor alle spelers.

* Als de kaart een logo heeft in de linkerbovenhoek, neemt speler de kaart op in zijn/haar hand en mag ze spelen tijdens deze of volgende beurten.

* Als de kaart een 'verzwarende omstandigheid' of 'een oppeppertje' is, gelden de gevolgen direct en alleen voor de speler die de kaart heeft gedraaid.

* Als de kaart een 'hamster’-kaart of 'een nieuwe golf' is, geldt de kaart voor alle spelers en moeten alle spelers onmiddellijk reageren om niet de gevolgen van de kaart te ondervinden (zie overzicht kaarttype’s).

 

3. Een speler heeft nu de kans om de overgebleven kaarten van zijn/haar hand te spelen, of om categorieën af te leggen.
Wanneer de speler een categorie tracht neer te leggen, kan elke andere speler nu een 'Troef'-kaart spelen die de actieve speler dwingt om een kaart naar keuze van de gespeelde hand af te leggen en de resterende kaarten terug in de hand te nemen. Tenzij de actieve speler de categorie nog kan aanvullen met andere kaarten uit zijn/haar hand OF een andere 'Troef’-kaart speelt die de vorige kaart vernietigt.

 

4. Als er geen spelers meer zijn die extra 'Troef'-kaarten willen spelen en de categorie is nog steeds compleet, dan wordt de categorie nu beschouwd als 'afgelegd' en kan niet meer weggenomen worden voor de rest van het spel, tenzij er een 'Ik dacht het niet’-kaart wordt uitgespeeld. De volgende speler kan nu zijn/haar beurt beginnen.

                                                               

* Om praktische redenen wordt een afgelegde categorie als een waaier voor de speler gelegd zodat iedere speler kan zien of het om een categorie van 3 of 4 kaarten gaat.

overzicht kaarttype’s

special cards an rules

Categoriekaarten

Herkenbaar door hun logo in de rechterbovenhoek dat aangeeft tot welke categorie ze behoren.

      * 2 kaarten van dezelfde categorie kunnen door een speler tijdens zijn/haar beurt worden           afgelegd om een kaart uit de hand van een speler naar keuze te vissen.

       *4 kaarten van dezelfde categorie kunnen door een speler tijdens zijn beurt worden                   afgelegd om een kaart naar keuze van 1 van de aflegstapels te kiezen.

categorie kaarten en hun logo.png

actie kaarten

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Nieuwe Golf - Pitch.png

Een nieuwe golf

Iedere speler moet 1 kaart van elke categorie afleggen of een 'platte curve'-kaart afleggen. Elke speler die niet in staat is om dit te doen moet zijn of haar volledige hand inleveren. (Categorieën die als 'neergelegd' worden beschouwd, blijven op hun plaats).

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Hamsteren - pitch.png

hamsteren

Grondstoffen in uw land worden schaars en elke speler die meer dan 5 kaarten in zijn/haar hand heeft moet de helft van zijn/hand inleveren. Oneven nummers worden naar boven afgerond, dus als je 11 kaarten in je hand hebt, moet je 6 kaarten naar keuze uit je hand inleveren).

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

een oppeptertje pitch.png

een oppeppertje

De actieve speler trekt direct een kaart (of twee) uit de categoriestapel te trekken. Het aantal is aangegeven op de kaart.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

aggravation circumstances - Verzwaarde o

verzwarende omstandigheden

De actieve speler dient direct het aantal aangegeven kaarten uit zijn/haar hand in te leveren, tenzij de speler ervoor kiest om een 'troef'-kaart af te leggen.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Ah Da's Speitig - Pitch.png

Wel da's spijtig

De actieve speler neemt de kaart op in zijn/haar hand en mag ze tijdens deze of een volgende beurt overhandigen aan een speler naar keuze die het aantal kaarten aangegeven op de ‘Wel da’s spijtig’-kaart aan de actieve speler moet overhandigen. De getroffen speler kan zich beschermen tegen een ‘Wel da’s spijtig’-kaart door zelf een ‘Troef’-kaart te spelen.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Troef - pitch.png

Troef!

De actieve speler neemt de kaart op in zijn/haar hand.  Een 'Troef'-kaart kan worden gespeeld om te voorkomen dat een andere speler een categorie aflegt. De speler moet nu een kaart uit de gespeelde categorie inleveren en de andere kaarten weer opnemen in zijn/haar hand. De ‘Troef!’-kaart kan ook worden gespeeld om de effecten van een 'verzwarende omstandigheden'-kaart of een 'Wel da’s spijtig'-kaart ongedaan te maken OF kan de ‘Troef!’-kaart die een andere speler aan u heeft uitgespeeld, opheffen.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Plate Kurve -  pitch.png

een platte curve

De actieve speler neemt de kaart op in zijn/haar hand. De kaart kan gespeeld worden om de effecten van ‘een nieuwe golf’-kaart af te weren.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Joker - pitch.png

joker

Kan ingezet worden om elke categoriekaart te vertegenwoordigen van de categorieën waarvan het de kleur en het logo draagt.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Een lichtpuntje - pitch.png

licht puntje

Actieve speler neemt de kaart op in zijn/haar hand en laat toe 1 kaart naar keuze uit 1 van de aflegstapels op te nemen in zijn/haar hand. Merk op dat vanaf er een stapel is opgepakt, de speler zich heeft verbonden aan deze stapel en er een kaart uit moet kiezen.

Category cards: can be recognized by their logo in the top right color indicating the category they belong to. * 2 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to fish a card from the   hand of a player of their choice. * 4 cards from the same category can be discarded by a player during his/her turn to pick up   one card of choice from the discard pile.

‘Epidemic spread’ and ‘hoarding’ cards:

When turned, ‘epidemic spread’ and ‘hoarding cards’ apply to all players immediately after the card has been turned.

Ik dacht het niet pitch.png

Ik dacht het niet

De actieve speler neemt de kaart op in zijn/haar hand en mag ze tijdens deze of een volgende beurt in het spel afleggen om een volledige afgelegde categorie van een andere speler van het speelbord te vegen. De getroffen speler mag wel zelf kiezen welke categorie hij/zij inlevert.


* Dit is de enige kaart die toelaat een afgelegde categorie te beïnvloeden.

bottom of page